شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ يه وقتايي ميشه که دلت با زبونت رو راست نيست،اما تقدير اجبار مي کنه با خودتم دو رو باشي، با خودي که صادق ترين خود خودت هستي.
freand
اره. دقيقاااااا
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
سوداگر-2
رتبه 0
0 برگزیده
48 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سوداگر-2 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top